• Hendrik van Veldekesingel 150 / 115, 3500 Hasselt
 • 011 87 08 73

Dat medewerkers het echte kapitaal binnen organisaties vormen, daar zijn we ons meer en meer van bewust! Organisaties zetten daarom vaak sterk in op het aantrekken van de juiste medewerker, het rekruteren van de witte raaf. Dit is verdienstelijk, maar daarnaast is het mogelijk nog belangrijker om het aanwezige kapitaal, het potentieel in je organisatie goed in kaart te brengen. Het hoeft niet gezegd dat een medewerker die vooral ingezet wordt op zijn talenten meer gemotiveerd, betrokken, kortom bevlogen in zijn job staat wat onlosmakelijk verbonden is met de resultaten van je organisatie.

We lichten onze dienstverlening in het ontdekken, oriënteren en ontwikkelen van talent graag verder aan je toe.

 • Development Center

  Organisaties laten groeien en medewerkers laten floreren begint met een goed (zelf)inzicht!

  Tijdens een development center worden de talenten en de groeipunten van medewerkers, binnen een ruimere context én met aandacht voor verdere ontwikkeling en oriëntering, in kaart gebracht. De doelstelling van een development center bestaat er niet enkel in om het potentieel van een medewerker voor een bepaalde functie te bepalen, maar vooral ook om een basis te leggen voor een intern groei-, ontwikkel- en/of heroriënteringstraject. Een Development Center aanbieden is investeren in de toekomst van je organisatie én in de wendbaarheid en tevredenheid van je medewerkers!

  Tijdens het development center wordt er met de deelnemer op een coachende en stimulerende wijze op weg gegaan. We beperken ons niet tot het in kaart brengen van de aanwezige competenties, maar begeleiden de deelnemer doorheen zijn ontdekkingstocht naar talent! Het stimuleren van zelfinzicht en het ontwikkelen of aanscherpen van een gezond zelfkritische zin vormt hierbij een belangrijke doelstelling. Tijdens het development center besteden we de nodige aandacht aan het dieperliggende niveau, aan dat wat de medewerker drijft, motiveert en gelukkig maakt! We gaan op zoek naar de best passende leerstijl en aanpak om groei en ontwikkeling te maximaliseren.

  Een development center bij invensa bestaat minimum uit volgende bouwstenen:
  - Eén competentie- én één motivatiegericht diepte-interview
  - Simulatieoefeningen met meerdere meetpunten binnen vergelijkbare situaties
  - Persoonlijkheidsvragenlijsten
  - Vragenlijsten met betrekking tot loopbaanwaarden en leerstijlen
  - Eén capacitaire proef
  - Zelfevaluatie met focus op de talenten
  - Helder samenvattend schriftelijk verslag
  - Persoonlijke feedback aan zowel organisatie als medewerker

  Naast onze persoonlijke en maatgerichte aanpak staan we ervoor garant dat twee senior assessoren de medewerker tijdens het development center begeleiden. We hanteren wetenschappelijk onderbouwde tools, waarvan de validiteit en betrouwbaarheid aangetoond werd.

 • Interne Loopbaanbegeleiding

  Binnen het huidige arbeidsklimaat verwachten medewerkers meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid in het uitbouwen van hun loopbaan. Begrippen als jobcraften en baanboetseren spelen hierop in. Het organiseren van een intern loopbaanbeleid past om die reden perfect binnen een toekomstgericht en waarderend HR-beleid dat inzet op het verhogen van personeelstevreden én -betrokkenheid. Medewerkers zullen zich gehoord en erkend voelen wanneer zij aan een objectieve externe partner hun loopbaanaspiraties kenbaar kunnen maken en deze samen kunnen enten op (interne) jobmogelijkheden. Het vergroot eveneens het draagvlak voor interne veranderingstrajecten ten gevolge van een fusie, reorganisatie, hernieuwde visie, … wat maakt dat medewerkers er op een constructieve en positieve wijze mee om kunnen gaan.

  Wij adviseren en begeleiden u graag in het organiseren van interne loopbaangesprekken! Dit is steeds een dynamisch en maatgericht proces waarin de wensen en mogelijkheden van uw medewerkers zo optimaal mogelijk op de behoeften en mogelijkheden van uw organisatie worden afgestemd.

  Medewerkers en organisaties waarderen onze authentieke en gelijkwaardige houding. We zetten sterk in op het creëren van een open en veilig klimaat waar aspiraties en mogelijkheden, maar ook bezorgheden en groeipunten, besproken kunnen worden. Als erkende partner van VDAB voor loopbaanbegeleiding staan we garant voor een kwalitatieve aanpak, waarbij we kunnen terugvallen op een ruim gamma aan wetenschappelijke onderbouwde inzichten en tools.

 • Talent Management

  Talentmanagement is een zeer ruim en erg dynamisch begrip. Veel van de HR-vraagstukken waarmee u binnen uw organisatie geconfronteerd wordt, zijn niet simpelweg te vervatten in een bepaalde tool of methodiek, maar vragen daarentegen een flexibele aanpak op maat.

  invensa luistert graag naar de vragen en uitdagingen waarmee uw organisatie op HR-vlak geconfronteerd wordt. Als partner denken we met u mee en zoeken we mee naar  een creatieve, passende en haalbare oplossing of aanpak. We kunnen terugvallen op een ruim netwerk aan externe partners die ons hierin versterken en ondersteunen en die hun specifieke kennis en expertise graag met u delen.

  Mogelijke vragen zijn:

  - het voeren van loopbaangesprekken

  - het in kaart brengen van de personeelstevredenheid en/of -betrokkenheid

  - het opmaken van functie- en/of competentieprofielen

  - het invoeren van een evaluatie- en functioneringscyclus

  - het organiseren van training op maat van uw organisatie

  - het begeleiden van organisatieveranderingen

  - het detacheren van HR- experts

  - ...

Meer weten over onze dienstverlening?