• Hendrik van Veldekesingel 150 / 115, 3500 Hasselt
 • 011 87 08 73

Wil je betere resultaten behalen en zorgen dat je organisatie groeit? Stel je je soms vragen over de tevredenheid van je medewerkers? Wil je de betrokkenheid bij je medewerkers vergroten? Wil je ervoor zorgen dat iedereen met veel werkgoesting naar het werk komt? Bekijk dan ons aanbod hieronder en ontdek de verschillende mogelijkheden voor het aanwakkeren van talent!

 • Development Center

  Wil je zicht krijgen op de talenten binnen je organisatie? Voel je dat er potentieel in je organisatie of team aanwezig is, maar wil je dit ook meer objectief staven? Wil je inzetten op de ontwikkeling en groei van je medewerkers? Dan is een Development Center op zijn plaats!  Een Development Center aanbieden is investeren in de toekomst van je organisatie en in de wendbaardheid en tevredenheid van je medewerkers. Dit is erkennen dat je medewerkers een belangrijke sleutel, zo niet dé belangrijkste sleutel, binnen het succes van je organisatie zijn!

  De redenen om een Development Center voor medewerkers te organiseren kunnen erg divers zijn. Interne promotie, heroriëntering binnen de organisatie, verdieping binnen de huidige functie, op zoek gaan naar verborgen talenten, .... Een Development Center is een eerste belangrijke stap in het oriënterings- en/of ontwikkelingstraject van je medewerker. Na afloop kan je immers onmiddellijk met de juiste inzichten en aanpak aan de slag!

  invensa benadert het Development Center op een waarderende en ontwikkelingsgerichte wijze. We overstijgen onze rol van assessor en treden veeleer coachend op. Zo beperken we ons niet tot het in kaart brengen van de aanwezige competenties, maar begeleiden de deelnemer doorheen zijn ontdekkingstocht naar talent! Het stimuleren van zelfinzicht en het ontwikkelen of aanscherpen van een gezond zelfkritische zin vormt hierbij een belangrijke doelstelling. We focussen ons verder op dat wat de deelnemer drijft, motiveert en gelukkig maakt en gaan op zoek naar de best passende leerstijl om hierin verder te ontwikkelen.

  invensa gebruikt erkende en wetenschappelijke onderbouwde tools en praktijksimulaties om de talenten in kaart te brengen. We gaan samen met de deelnemer op weg als gelijkwaardige partners en geven op een heldere, gerichte en constructieve wijze feedback doorheen het hele traject van het Development Center.

 • Coaching van medewerkers

  Wil je medewerkers versterken in hun talenten? Wil je een medewerker klaarstomen voor een leidinggevende functie? Zit je team in een impasse? Heb je nood aan een klankbord? Dan biedt coaching mogelijk een oplossing.

  Coaching is een veelgebruikte en doelgerichte manier van ontwikkelen en groeien. Coaching kan vanuit diverse invalshoeken gevraagd worden en kan verschillende doelstellingen voor ogen hebben. We luisteren in eerste instantie gericht naar uw vraag en stellen een aanpak op maat voor. Een aanpak die aansluit bij de cultuur en verwachtingen van uw organisatie. Een aanpak die herkenbaar en afgestemd is op de noden van de coachee. Bij aanvang van een coachingstraject wordt er een persoonlijk ontwikkelplan (POP) opgemaakt waarin belangrijke afspraken en doelstellingen geformuleerd worden tussen de organisatie, de coachee en de coach. Betrokkenheid en engagement van alle partijen is hierbij essentieel. 

  De HR partners van invensa beschikken over een uitgebreid gamma aan tools en inzichten om met coachees aan de slag te gaan. Onze waarderende benadering en de authenticiteit  in onze aanpak wordt door coachees sterk geapprecieerd.

  We laten ons hierin graag omringen door experts! We erkennen de grenzen van onze eigen talenten en schakelen voor meer specifieke vragen een gespecialiseerde coach in. Preventie of behandeling van Burn-Out? Executive coaching? We brengen u in contact met een specialist ter zake.

 • Talent Management

  Talentmanagement is een zeer ruim en erg dynamisch begrip. Veel van de HR-vraagstukken waarmee u binnen uw organisatie geconfronteerd wordt, zijn niet simpelweg te vervatten in een bepaalde tool of methodiek, maar vragen daarentegen een flexibele aanpak op maat.

  invensa luistert graag naar de vragen en uitdagingen waarmee uw organisatie op HR-vlak geconfronteerd wordt. Als partner denken we met u mee en zoeken we mee naar  een creatieve, passende en haalbare oplossing of aanpak. We kunnen terugvallen op een ruim netwerk aan externe partners die ons hierin versterken en ondersteunen en die hun specifieke kennis en expertise graag met u delen.

  Mogelijke vragen zijn:

  - het voeren van loopbaangesprekken

  - het in kaart brengen van de personeelstevredenheid en/of -betrokkenheid

  - het opmaken van functie- en/of competentieprofielen

  - het invoeren van een evaluatie- en functioneringscyclus

  - het organiseren van training op maat van uw organisatie

  - het begeleiden van organisatieveranderingen

  - het detacheren van HR- experts

  - ...

 • Evaluatie Decretale Graden

  De evaluatie van de decretale graden van een gemeente of OCMW wordt uitgevoerd door een evaluatiecomité. Deze evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid. De HR partners van invensa kunnen deze rol van externe deskundige opnemen.

  invensa bestaat uit twee senior HR partners die een ruime ervaring binnen de HR dienstverlening opgebouwd hebben, niet in het minst binnen de overheid. De kennis en affiniteit met deze sector stelt ons in staat om bij de evaluatie van uw decretale graden op professionele en objectieve wijze tot een onderbouwde rapportering te komen.

  In onze aanpak maken we gebruik van de 360° feedback methodiek. Zowel functiehouders als hun medewerkers, collega's van het MAT, beleidsmedewerkers, ... worden in deze aanpak betrokken. We werken met een op maat gemaakte vragenlijst en vervolledigen de resultaten met bevindingen die we verkrijgen vanuit semi-gestandaardiseerde gesprekken met feedbackgevers. Op die manier komen we tot een helder en gedetailleerd inzicht aangaande het functioneren van de decretale graad. De bevindingen vanuit het rapport worden uitgebreid aan het evaluatiecomité toegelicht. Ook de begeleiding van het evaluatiecomité bij de opmaak van het definitieve evaluatierapport kan invensa voor haar rekening nemen.

Meer weten over onze dienstverlening?