• Hendrik van Veldekesingel 150 / 115, 3500 Hasselt
  • 011 87 08 73

Wil je jouw medewerkers maximaal de kans geven om zich te ontplooien binnen je organisatie? Wil je de aanwezige talenten binnen je organisatie optimaal benutten door de juiste medewerker op de juiste plaats in te zetten? Streef je ernaar om je personeelsbetrokkenheid te verhogen? Dan biedt interne loopbaanbegeleiding hierin een mogelijke oplossing.

Of u loopbaangesprekken nu inzet als element binnen uw strategisch HR-beleid om de personeelsbetrokkenheid te vergroten of eerder uit noodzaak als gevolg van een fusie of herstructurering, het is steeds een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Medewerkers zullen zich gehoord en erkend voelen wanneer zij aan een objectieve externe partner hun loopbaanaspiraties kenbaar kunnen maken en deze samen kunnen enten op (interne) jobmogelijkheden. Dit vergroot onder meer het draagvlak voor interne veranderingstrajecten wat maakt dat medewerkers hier vaak op een meer constructieve en positieve wijze mee omgaan. Dit beïnvloedt de organisatieresultaten in positieve zin. Het organiseren van loopbaangesprekken sluit dan ook naadloos aan bij waarderende en ontwikkelingsgerichte organisatiecultuur waarin medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid dragen over hun loopbaan.

invensa ondersteunt, begeleidt en adviseert u graag in het organiseren van loopbaangesprekken binnen uw organisatie. Dit is een dynamisch proces waarin de wensen en mogelijkheden van uw medewerkers op de behoeften en mogelijkheden van uw organisatie worden afgestemd. Als werkgever biedt u uw medewerkers een unieke kans om uit te zoeken hoe hun loopbaan er binnen de organisatie op zijn best zou uitzien. Zo komt uw medewerker tot zelfinzicht en treedt hij in dialoog over de mogelijkheden, beperkingen en gevolgen van zijn loopbaankeuzes. invensa benadert de loopbaangesprekken op een waarderende wijze als gelijkwaardige partner van uw medewerker. Het geven van duidelijke en gerichte feedback gaan we hierbij niet uit de weg. Medewerkers appreciëren onze authenticiteit in onze aanpak!

Meer weten over onze dienstverlening?