PARTNERS VOOR UW TALENT

Assessment Center

Een zorgvuldige afweging van de talenten en groeipunten van je kandidaten

Wanneer je de aanwerving van een nieuwe medewerker grondig wil onderbouwen en de objectiviteit in een aanwervingsprocedure wil maximaliseren, is een assessment center aangewezen. 

Eén of meerdere eindkandidaten binnen eenzelfde aanwervingsprocedure worden zorgvuldig naast elkaar afgewogen. We brengen voor iedere kandidaat in kaart in hoeverre de vereiste competenties aanwezig zijn. Daarnaast focussen we ons op de waarden, de cultuur, de missie, … van de organisatie. Want de kandidaat met de juiste competenties moet ook matchen met jouw organisatiecultuur!

Assessment centers worden niet meer uitsluitend voor hogere profielen aangewend. Vandaag de dag zijn er tal van praktijksimulaties die ingezet kunnen worden voor meer uitvoerende of dienstverlenende functies. Wij denken graag met je mee en adviseren je over de best passende methodieken en tools voor jouw specifieke vacature.

 

Bij invensa bestaat een assessment center minimaal uit volgende bouwstenen:

  • persoonlijk intakegesprek met opdrachtgever
  • een diepte-interview
  • één of meerdere capacitaire tests of vaardigheidsproeven
  • persoonlijkheidsvragenlijsten
  • één of meerdere simulatieoefeningen
  • helder samenvattend schriftelijk verslag
  • persoonlijke feedback aan opdrachtgever en kandidaten

Naast onze persoonlijke en maatgerichte aanpak staan we ervoor garant twee senior assessoren de kandidaat tijdens het assessment center begeleiden. We hanteren wetenschappelijk onderbouwde tools waarvan de validiteit en betrouwbaarheid aangetoond werd. 

 

Meer weten over een assessment center?

We helpen je graag verder!

Scroll to Top