PARTNERS VOOR UW TALENT

Interne Loopbaanbegeleiding

Laat je medewerkers zelf ontdekken wat hun aspiraties en talenten zijn!

In het huidige arbeidsklimaat verwachten medewerkers meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid bij het uitbouwen van hun loopbaan. Begrippen als jobcraften en baanboetseren spelen hierop in. Het organiseren van een intern loopbaanbeleid past om die reden perfect binnen een toekomstgericht en waarderend HR beleid dat inzet op het verhogen van medewerkerstevredenheid én -betrokkenheid. Medewerkers zullen zich gehoord en erkend voelen wanneer ze aan een objectieve externe partner hun loopbaanaspiraties kenbaar kunnen maken en deze samen kunnen enten op (interne) jobmogelijkheden. Het vergroot eveneens het draagvlak voor interne veranderingstrajecten ten gevolge van een fusie, reorganisatie, hernieuwde visie, … wat maakt dat medewerkers er op een constructieve en positieve wijze mee om kunnen gaan.

Wij adviseren en begeleiden je graag in het organiseren van interne loopbaangesprekken. Dit is een dynamisch en maatgericht proces waarin de wensen en mogelijkheden van je medewerkers zo optimaal mogelijk op de behoeften en mogelijkheden van de organisatie worden afgestemd.

Medewerkers en organisaties waarderen onze authentieke en gelijkwaardige houding. We zetten sterk in op het creëren van een open en veilig klimaat waar aspiraties en mogelijkheden, maar ook bezorgdheden en groeipunten, besproken kunnen worden. Als erkende partner van VDAB voor loopbaanbegeleiding staan we garant voor een kwalitatieve aanpak waarbij we kunnen terugvallen op een ruim gamma aan wetenschappelijke onderbouwde inzichten en tools.

Invensa_Masonry_3 (Middel)

Wil je een klankbord voor je intern loopbaanbeleid?

Wij luisteren en adviseren je graag!

Scroll to Top