PARTNERS VOOR UW TALENT

Preselectie

Snel en efficiënt selecteren

Wanneer je geconfronteerd wordt met een groot aantal kandidaten of een gebrek aan tijd is het aangewezen om een preselectie te organiseren.  Deze fase van de selectieprocedure kan op verschillende manier aangepakt worden. Het grote voordeel bestaat erin dat je op snelle en efficiënte manier een omvangrijke groep kandidaten reduceert. Door het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde tools kan je op een kostenbewuste wijze de essentiële selectiecriteria voor de vacante functie in kaart brengen.

Een preselectie kan op verschillende manieren georganiseerd worden afhankelijk van de beschikbare tijd en middelen. Iedere preselectie vraagt om een maatgerichte aanpak. Zo kan je ervoor kiezen om alle kandidaten te onderwerpen aan een capacitaire proef of een persoonlijkheidsvragenlijst. In andere situaties bestaat de preselectie uit het voeren van de eerste gesprekken om een aantal essentiële selectiecriteria scherp te stellen. 

De informatie verkregen uit de preselectie kan in latere fase van de selectieprocedure gebruikt worden als basis voor een meer diepgaande screening. 

 

Een maatgericht voorstel voor je preselectie?

Wij luisteren naar je noden!

Scroll to Top