PARTNERS VOOR UW TALENT

Psychotechnisch onderzoek

Snel en efficiënt competenties en motivatie in kaart brengen

Wanneer je op korte tijd en met niet te veel middelen meer zekerheid wil inbouwen in een aanwervingsprocedure is een psychotechnisch onderzoek aangewezen.

Eén of meerdere eindkandidaten binnen eenzelfde aanwervingsprocedure worden naast elkaar afgewogen. We brengen voor iedere kandidaat in kaart in hoeverre de vereiste competenties aanwezig zijn. Daarnaast focussen we ons op de motivatie van de kandidaten voor de vacante functie waarbij we de waarden, de cultuur, de missie, … van de organisatie steeds in het vizier houden. Want de kandidaat met de juiste competenties moet ook matchen met de organisatiecultuur!

Bij invensa bestaat een psychotechnisch onderzoek minimaal uit volgende bouwstenen:

  • persoonlijke intakegesprek met opdrachtgever
  • een diepte-interview
  • één of meerdere capacitaire tests of vaardigheidsproeven
  • persoonlijkheidsvragenlijsten
  • helder samenvattend schriftelijk verslag
  • persoonlijke feedback aan opdrachtgever en kandidaten

Naast onze persoonlijke en maatgerichte aanpak staan we ervoor garant een senior assessor de kandidaat tijdens het psychotechnisch onderzoek begeleidt. We hanteren wetenschappelijk onderbouwde tools waarvan de validiteit en betrouwbaarheid aangetoond werd.

 

Meer weten over een psychotechnische screening?

We helpen je graag verder!

Scroll to Top