PARTNERS VOOR UW TALENT

Development Center

Organisaties laten groeien en medewerkers laten floreren begint met een goed zelfinzicht!

Tijdens een development center worden de talenten en de groeipunten van medewerkers, binnen een ruimere context én met aandacht voor verdere ontwikkeling en oriëntering, in kaart gebracht. De doelstelling van een development center bestaat er niet enkel in om het potentieel van een medewerker voor een bepaalde functie te bepalen, maar vooral ook om een basis te leggen voor een  groei-, ontwikkel- en/of heroriënteringstraject. Een development center aanbieden is investeren in de toekomst van je organisatie én in de wendbaarheid en tevredenheid van je medewerkers!

Tijdens het development center wordt er met de deelnemer op een coachende en stimulerende wijze op weg gegaan. We beperken ons niet tot het in kaart brengen van de aanwezige competenties, maar begeleiden de deelnemer doorheen zijn ontdekkingstocht naar talent! Het stimuleren van zelfinzicht en het ontwikkelen of aanscherpen van een zelfkritische zin vormt hierbij een belangrijke doelstelling. Tijdens het development center besteden we de nodige aandacht aan het dieperliggende niveau, aan dat wat de medewerker drijft, motiveert en gelukkig maakt! We gaan op zoek naar de best passende leerstijl en aanpak om groei en ontwikkeling te maximaliseren.

Bij invensa bestaat een development center minimaal uit volgende bouwstenen:

  • één competentie- én één motivatiegericht diepte-interview
  • simulatieoefeningen met meerdere meetpunten binnen vergelijkbare situaties
  • persoonlijkheidsvragenlijsten
  • vragenlijsten met betrekking tot loopbaanwaarden en leerstijlen
  • één capacitaire proef
  • zelfevaluatie met focus op de talenten
  • helder samenvattend schriftelijk verslag
  • persoonlijke feedback aan opdrachtgever en deelnemer

Naast onze persoonlijke en maatgerichte aanpak staan we ervoor garant dat  twee senior assessoren de medewerker tijdens het development center begeleiden. We hanteren wetenschappelijk onderbouwde tools, waarvan de validiteit en betrouwbaarheid aangetoond werd. 

Wil je meer weten over onze development centers?

Wij informeren je graag!

Scroll to Top