PARTNERS VOOR UW TALENT

Outplacement voor werkgevers

Wanneer outplacement aanbieden?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden aan ontslagen werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken of een opzeggingsvergoeding die deze periode dekt. Ook ontslagen medewerkers met een anciënniteit van 1 jaar die ouder zijn dan 45 jaar hebben recht op outplacementbegeleiding. Als werkgever ben je in deze situatie verplicht om binnen de 15 dagen na het ontslag een outplacementaanbod te doen.  

Ook als je niet verplicht bent om outplacement aan te bieden, kan je aan je ontslagen medewerker op vrijwillige basis een outplacementaanbod doen. Dit zal sterk door je ontslagen medewerker geapprecieerd worden en zijn kansen op de arbeidsmarkt maximaliseren. Daarnaast zorgt dit ook voor een meer positieve perceptie bij je andere medewerkers en klanten.

Outplacement en  de bijhorende wetgeving is een complex gegeven met heel wat uitzonderingen en mogelijkheden waarbij je je best laat adviseren door een erkende outplacementpartner. Wij helpen je om het wettelijk kader correct toe te passen én de meest kwalitatieve oplossing te zoeken voor je ontslagen medewerker(s).

Waarmee we je kunnen ondersteunen:

  • inzicht geven in het wettelijk kader, opdat je een passend outplacementaanbod aan je ontslagen medewerker kan doen
  • ondersteuning bij de administratieve formaliteiten gekoppeld aan outplacement
  • professionele en maatgerichte outplacementbegeleiding voor je ontslagen medewerker
  • persoonlijke en transparante samenwerking met respect voor het deontologisch kader
Meer info over de inhoud en aanpak van onze outplacementbegeleiding vind je onder het luik outplacement voor werknemers. 
 

De weg kwijt in de outplacementwetgeving?

Wij beantwoorden je specifieke vragen!

Scroll to Top